Name

Chúng tôi sản xuất thùng lựu đạn định dạng và kích cỡ của OEM. Trang phục đã từng dùng cho việc làm lót bằng vải nỉ, thùng đựng nhựa dẻo, vỏ ngoài trời, dầu hoả, dầu hoả, dầu hoả, dầu hoả, dầu hoả, dầu khí, nông nghiệp, thức ăn và nước uống, ống nước, năng lượng gió, vũ trụ, xe hơi, vân vân.