Tổng hợp vật liệu

Chúng tôi sản xuất sản xuất các chất liệu tổng hợp về định dạng và kích thước của OEM được dùng cho Caterpillar, Pheanoc các bụi nhựa thông, đợi đợi đợi ở ngoài dầu có than chì, và kết hợp các vỏ cây, kết hợp, v.v. cho dịch năng lượng, hóa chất hóa học, nông nghiệp, thức ăn và nước uống, ống nước, gió, vũ trụ, xe hơi, vân vân.

    Không có sản phẩm