Tham gia vào xã hội và tạo giá trị cao hơn cho khách hàng

Tham gia vào xã hội và tạo giá trị cao hơn cho khách hàng


Quan trọng của văn hóa vật chất Jintai bao gồm ảo giác kinh doanh, giá trị kinh doanh và nhiệm vụ kinh doanh.Tinh thần của công ty là sự hiện diện cụ thể của giá trị của công ty.Trong nền văn hóa doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của Kim để giải quyết các thành phần định hướng tốt hơn và các vấn đề hệ thống niêm phong liên quan tới hướng phát triển của công ty, để tạo ra cơ sở kinh doanh trở nên đáng tin cậy, ổn định, khoa học hơn, quốc tế, chất lượng hơn, và năng động hơntìm cách đóng góp cho xã hội, tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng.


Mắt


Hãy trở thành nhà cung cấp hệ thống niêm phong các đơn vị


Giá


Khởi động mới, dũng cảm thay đổi, hợp tác và thịnh vượng chung, chia sẻ giá trị


Nhiệm


Hiển thị chất lượng cao và các sản phẩm có thể niêm phong

                                    
Tinh thần tầu

Chính trực, danh dự trước, trung thành.

Tôn trọng khái niệm: ngang ngửa tín nhiệm, mở và mục đích, thân thiện và thân thiện

Ý kiến thực tế: tìm kiếm sự thật từ sự thật, toàn diện và mục đích, chính xác và hiệu quả

Chuyên nghiệp: Trách nhiệm, kiên trì, và chủ động.

Tham kiến nhiệt tình, thông tin và hợp tác

Khái yếu: