Băng hướng dẫn

Chúng tôi sản xuất và phân phối băng hướng dẫn nhiều kích thước và các vật liệu cho nhiều lần.Chúng tôi thậm chí có thể tùy chỉnh kích cỡ và kích cỡ vật chất để vừa với ứng dụng của bạn.Những sản phẩm của chúng tôi gồm những loại Phong Ấn tiêu chuẩn và đặc trưng, những bộ phận tinh xảo, hướng dẫn sử dụng, những bộ phận đã đóng khuôn, Phong Ấn phụ tùng.