Thủy tinh

Đang tìm mấy chiếc nhẫn thủy lực tốt?Chúng tôi sản xuất và phân phối các bình thủy lực chung những bộ Phong Ấn, O-Rings nhiều cỡ và nhiều chất liệu cho nhiều lần.Chúng tôi thậm chí có thể tùy chỉnh kích cỡ và kích cỡ vật chất để vừa với ứng dụng của bạn.Những sản phẩm của chúng tôi gồm những loại Phong Ấn tiêu chuẩn và đặc trưng, những bộ phận bằng thép, tả giấy, hướng dẫn sử dụng, những bộ phận khuôn mẫu tự động, Phong Ấn PTđắp, v.v.