Nhà / Tin

Cột chặt.

Phong vật dán

-tốc độ kéo dài cao

-độ ma sát thấp,

Khả năng hòa hợp với chất lỏng

loại bỏ hiện tượng "trượt tay".

Nếu bạn cần thêm thông tin, liên lạc với [email protected] kintowo.com