Sản phụ phấn

Chúng tôi có các sản phẩm PTfee cho những ứng dụng yêu cầu những loại niêm phong đặc biệt hay hình thể tự chọn, bao gồm những thiết kế cho những bộ phận sản xuất từ các loại nhựa máy tính như ptychonomous với băng cẩm nang đồng.Chúng tôi cung cấp và xuất ra những thanh dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo dẻo, làm cho chất lỏng, kỹ thuật hóa chất, nông nghiệp, thức ăn và nước uống, ống nước, năng lượng gió, không gian, xe hơi, v.v.