Mạng lưới dịch vụ quốc gia và quốc tế

Kim mạng lưới dịch vụ bằng nhựa khắp miền Nam Trung Quốc, Bắc Trung Quốc và Dương Môn Delta, phối hợp chặt chẽ với nhiều công ty trong nước, bao gồm Liugong, Ximoi, London, Sơn Đông, Công cụ máy móc, một công cụ máy móc Bắc Wuxi và những công ty nổi tiếng khác, và được xuất khẩu tới Pháp, Ý, Hòa Lan, Nhật Bản vàĐài Loan và những vùng khác, những khách hàng trên khắp thế giới.Do những tiêu chuẩn kỹ thuật và phương pháp hoạt động nghiêm ngặt, hãng nhựa Jintai đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu các thành phần dẫn đường và hệ thống niêm phong ở Trung Quốc
 Join hands with the broad masses of customers to create a better future