Hình cầu

Chúng tôi sản xuất cầu dạng của OEM và kích cỡ tự chế được dùng cho các vật thể hình cầu, màng đựng nhựa dẻo, côn cầu, kết quả với than chì, các vỏ rậm thành phần, các mối tụ kết hợp, v.v. cho dịch năng lượng, hóa chất hóa học, nông nghiệp, thức ăn và nước uống, ống nước, năng lượng gió, vũ trụ, xe hơi và những thứ khác.