Trung tâm R

Công ty đã thành lập "Jia Kim tai Polymer Componere R (*Amp;Trung tâm D"trong tháng Mười Một với sự đồng ý của cấp trên.Công ty có 9 R/ p;D nhân viên chuyên về các bộ phận cơ khí hoà hợp polymer, bao gồm ba kỹ sư cao cấp đã hoàn thành các nghiên cứu về vật chất polymer, kỹ sư cao cấp và các chuyên gia hành động kỹ thuật khác.


Bộ phát âmTrung tâm D có một bộ phát triển hơnD bộ phận thử nghiệm, bao gồm một máy kiểm tra điện tử, máy thử nghiệm ma sát, máy thử sức, máy thử nghiệm cứng Rockwell, máy thử nghiệm tác động, một kính hiển vi ảnh, và một máy nhiệt biến dạng VICAP.

Sự phát triển đội phát triển;Trung tâm D s ẽ tiếp tục cải thiện năng lượng của các sản phẩm của KinGou ở những lĩnh vực tương ứng như máy móc, dầu mỏ, máy móc hóa học, kỹ thuật máy móc, v.v. và tạo ra một nền tảng cụ thể cho KinGou để phát triển một công ty kỹ thuật cao trong các vật liệu tổng hợp qua những nỗ lực tương lai,

Bộ phát âmTrung tâm D sẽ được xây dựng trong một tổ chức nghiên cứu hàng đầu với tài năng hạng nhất, thiết bị hạng nhất, và ngành công nghiệp, biến nó thành trung tâm chủ yếu của tiến trình công nghệ và phát triển công nghệ.Advanced testing equipment to ensure excellent product quality


In accordance with the quality policy of "winning customers trust and satisfaction with high-quality products",  the entire process is strictly controlled from raw material procurement input, mold design, molding, sintering,  machining etc. To service, and each process is strictly controlled. And advanced testing equipment to ensure that the product 100% pass rate.